Adres i nr konta bankowego
głównego organizatora Konferencji

Logo PTA

Polskie Towarzystwo Agronomiczne

ul. Mazowiecka 45/46
60-623 Poznań

NIP 712-19-34-917
Wielkopolski Bank Spółdzielczy
54 9068 1013 0000 0000 0032 7653

 

Adres sekretariatu VI Konferencji PTA

dr hab. Joanna Puła (sekretarz)
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. A. Mickiewicza 21, pok.229
31-120 Kraków
tel. 12 662 43 68
ptagronom.krakow@ur.krakow.pl  lub rrpula@cyf-kr.edu.pl 

mgr inż. Barbara Czekaj
tel. 12 662 43 82
ptagronom.krakow@ur.krakow.pl

 

Mapa dojazdu