Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Bogdan Kulig
prof. dr hab. Bogdan Kulig
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Kazimierz Klima
prof. dr hab. Kazimierz Klima
Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Jan Zarzycki, prof. UR
dr hab. Jan Zarzycki, prof. UR
Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Joanna Puła
dr hab. Joanna Puła
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Pozostali członkowie komitetu:

  • Franciszek Borówczak, prof. dr hab.
  • Katarzyna Rębarz, dr hab.
  • Wojciech Szewczyk, dr hab.
  • Robert Witkowicz, dr hab.
  • Barbara Skowera, dr inż.
  • Andrzej Oleksy, dr inż
  • Piotr Kacorzyk, dr inż.
  • Agnieszka Synowiec, dr inż.
  • Barbara Czekaj, mgr inż.