Komitet naukowy

 • Jadwiga Andrzejewska, prof. dr hab.
 • Andrzej Blecharczyk, prof. dr hab.
 • Franciszek Borówczak, prof. dr hab.
 • Barbara Filipek-Mazur, prof. dr hab.
 • Florian Gambuś, prof. zw. dr hab.
 • Grażyna Harasimowicz-Hermann, prof. dr hab.
 • Mirosław Kasperczyk, prof. dr hab.
 • Kazimierz Klima, prof. dr hab.
 • Bogdan Kulig, prof. dr hab. 
 • Andrzej Lepiarczyk, prof. dr hab.
 • Teofil Łabza, prof. zw. dr hab. - przewodniczący
 • Andrzej Misztal, prof. dr hab.
 • Elżbieta Pisulewska, prof. zw. dr hab.
 • Barbara Ścigalska, dr hab., prof. UR
 • Aleksander Szmigiel, prof. zw. dr hab.
 • Tadeusz Zając, prof. dr hab.