Komitet honorowy

  • Prof. dr hab. dr h.c. Mariusz Fotyma – honorowy Prezes PTA
  • Prof. dr hab. dr h.c. multi Andrzej Dubas
  • Prof. dr hab. Ewa Stupnicka-Rodzynkiewicz
  • Prof. dr hab. Stanisław Kopeć
  • Prof. dr hab. Ryszard Kostuch
  • Dr inż. Wiesława Ziółek