Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w VI Konferencji  Polskiego Towarzystwa Agronomicznego organizowanej w Krakowie  w dniach 17 – 19 września 2015 r.  pt.:

„Badania i innowacje w produkcji roślinnej”

 Podczas obrad i sesji posterowych przedstawiono prace obejmujące wyniki badań z zakresu szeroko rozumianej agronomii, w szczególności z następujących zagadnień:

  • agroekologia,
  • systemy rolnicze,
  • plonowanie roślin a jakość płodów rolnych i bezpieczeństwo żywności,
  • produkcja roślinna a stan środowiska,
  • zmiany klimatyczne i modelowanie produkcji roślinnej,
  • ekonomiczne aspekty uprawy roli i roślin.

Spotkanie było również okazją do wymiany poglądów na tematy aktualnych problemów badawczych w dyscyplinie agronomia.

Wkrótce zamieścimy podsumowanie, ze względu na ograniczony czas jaki mieliśmy na dyskusję, prosimy nadsyłać swoje postulaty oraz niewypowiedziane myśli,  na adres komitetu organizacyjnego (KONTAKT), które po uporządkowaniu przez Komitet Naukowy Konferencji zostaną przedstawione jako wnioski z Konferencji.

Dziękujemy za obecność na konferencji Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego - Wojciechowi Kozakowi, JM Rektorowi UR w Krakowie prof. dr hab. Włodzimierzowi Sady oraz Prorektorowi UR ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Florianowi Gambusiowi, jak również Dziekanowi Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego prof. dr hab. Andrzejowi Lepiarczykowi. Władzom Uczelni dziękujemy za udzielone wsparcie finansowe i organizacyjne.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom władz innych uczelni: prorektorom - Pani prof. dr hab. Danucie Parylak (UP Wrocław), prof. dr hab. Januszowi Prusińskiemu (UTP Bydgoszcz), dziekanom i prodziekanom P.T. - Wiesławowi Koziarze, Tomaszowi Kurowskiemu, Agnieszce Pszółkowskiej, Zdzisławowi Wyszyńskiemu, Wiesławowi Wojciechowskiemu oraz Dyrektorowi COBORU - prof. dr hab. Edwardowi Gackowi, któremu tą drogą dziękujemy za otwartość na współpracę w zakresie badań odmianowo-agrotechnicznych.

Cieszymy się, że zaszczycili nas swoją obecnością i wygłoszeniem referatów profesorowie z Austrii, Słowacji i Czech, m.in.: prof. Hans-Peter Kaul, prof. Josef Pulkrabek, prof. Karel Hamouz i doc. Lubos Vozar.

Miło nam było gościć przedstawicieli praktyki rolniczej, administracji oraz firm świadczących usługi dla rolnictwa. Państwa udział w konferencji był cennym źródłem informacji o aktualnych problemach rolnictwa i otoczenia rolniczego.

Dziękujęmy wszystkim, którzy uczestniczyli lub przyczynili się do zorganizowania Konferencji a nie zostali wymienieni w niniejszych podziękowaniach.

Udział w konferencji zaowocował szeregiem spotkań nieformalnych. Mamy nadzieję, że kontakty te przyczynią się integracji naszego środowiska, rozszerzenia współpracy i pozwolą zachować dobre wspomnienia z pobytu w Krakowie.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
VI Konferencji Polskiego Towarzystwa Agronomicznego,
Kraków, 2015

Prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig