Informacje dla autorów

Prace naukowe w j. polskim lub j. angielskim po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane we Fragmenta Agronomica, w Acta Scientiarum Polonorum ser. Agricultura lub w Zeszytach Problemowych Postępów Nauk Rolniczych*.

Wskazówki dla autorów:

Przygotowane prace, zgodnie z wymogami poszczególnych czasopism, należy przesłać na adres sekretariatu w terminie do 5 września 2015 r. albo bezpośrednio na adresy redakcji czasopism: Fragmenta Agronomica lub Acta Scientiarum Polonorum.

* 5-7 wybranych prac spełniających wymagania Redakcji ZPPNR  zostanie wydrukowane w jednym z pierwszych numerów wydawanych w 2016 (http://www.zppnr.sggw.pl/)
Zgodnie z uzgodnieniami z Redakcją ZPPNR prace tam kierowane będą za pośrednictwem sekretariatu konferencji PTA (w przypadku większej liczby prac zgłoszonych do druku w ZPPNR ich wstępnej weryfikacji dokona Komitet Naukowy Konferencji).

Koszty związane z opublikowaniem prac ponoszą autorzy zgodnie z wymaganiami czasopisma.